PMC-Group to grupa polskich firm należących do belgijskich inwestorów prywatnych. Siedziba znajduje się w Lesznie, a działalność prowadzona jest na gruntach położonych pomiędzy Wrocławiem i Lesznem.
Misją Grupy jest identyfikacja, pozyskiwanie i wykorzystania ziem, nadających się na żwirownie, strategicznie położonych, aby skorzystać z rosnącego popytu na piasek i żwir w okolicy.
Aby to osiągnąć grupa koncentruje się na czterech segmentach branżowych: budownictwo, piasek krzemionkowy, rekultywacja i pośrednictwo.
Obecnie Grupa prowadzi mokrą kopalnię w miejscowości Luboszyce i suchą kopalnię w miejscowości Czernikowice. Dodatkowo posiada inne koncesjonowane lokacje.
Zarząd zamierza dalej rozwijać działalność przemysłową związaną z piaskiem krzemionkowym poprzez integrację pionową oraz współpracę z wiodącymi firmami działającymi w branży towarowej rynku budowlanego.

PMC-Group