O firmie

MARPIE sp. z o. o. to spółka należąca do grupy PMC-Group sp. z o.o. – jest to grupa polskich firm należących do belgijskich inwestorów prywatnych. Misją Grupy jest identyfikacja, pozyskiwanie i racjonalne wykorzystanie kruszyw naturalnych (piasek, żwir).

Biuro:
tel.: +48.65.251.09.56

Kierownik żwirowni:
tel. kom.: +516.140.419

Obecnie eksploatacja na mokro odbywa się na terenie Złoża Luboszyce położonego w gminie Jemielno w powiecie górowskim

POLAND MINING COMPANY – GROUP Sp. z o.o.
Al. Zygmunta Krasińskiego 26, 64-100 Leszno, Polska

NIP: 6972309337, KRS: 0000472505
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 6.000,00zł

MARPIE Sp. z o. o.
Al. Zygmunta Krasińskiego 26, 64-100 Leszno, Polska
NIP: 6972295090, KRS: 0000385419
Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu,
IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Wysokość kapitału zakładowego: 2.005.000,00zł

Przejdź do góry